To łamanie praw pracowniczych, mówią przedstawiciele związków zawodowych trzech miejskich spółek w Kołobrzegu. Chodzi o decyzję ograniczającą liczbę członków rad nadzorczych z 5 do 3 osób. Związkowcy domagają się powrotu do poprzedniego stanu rzeczy i grożą strajkiem.